Zpět

Informace o projektu

Menu

Aplikace poskytuje komplexní turistický a navigační systém po vybraných turistických atraktivitách jižní Moravy a Trnavského samosprávného kraje. Cílem je usnadnit návštěvníkům navigaci v obou příhraničních regionech a umožnit nalézt vybrané turistické cíle a služby v jejich okolí. Objekty je možno nejen vypsat v seznamu, zakreslit na mapě, ale také zobrazit v rámci rozšířené reality (augmented reality).

Mobilní aplikace byla vytvořena v rámci projektu „Mobilní a interaktivní zážitky z příhraničních regionů“, reg. č. CZ/FMP.17A/0469 v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Publicita

Ochrana osobních údajů

Aplikace používá geolokaci pouze k určení polohy uživatele pro účely zakreslení na mapovém podkladu a určení vzdálenosti k vyhledaným objektům. Údaje o poloze uživatele nejsou z aplikace nikam zasílány ani shromažďovány. Aplikace využívá kameru pro funkci rozšířené reality. Nepořizují se z ní žádné záběry.

Při měření a analýze návštěvnosti je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc. v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing. Uchovávání údajů o uživatelích není časově omezeno.