Zpět

Regionální muzeum v Mikulově

Menu
Adresa Zámek 1, 692 15 Mikulov
GPS 48°48'25"N 16°38'14"E (xx km)
262 m nad mořem
swipe

Sídlem Regionálního muzea v Mikulově je impozantní mikulovský zámek, tyčící se nad malebným městem ležícím na cestě mezi Brnem a Vídní. Původní královský hrad, střežící zemskou hranici, byl sídlem významných rodů – Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Díky rozsáhlé muzejní instalaci „Galerie Dietrichsteinů“ se do zámku, jehož interiéry podlehly válečnému požáru, vrátila historie slavného rodu. Tu připomíná i zámecké knihovna s 11 tisíci vzácnými svazky. Práci na vinicích a výrobu vína, neodmyslitelnou součást života kraje, připomíná netradičně pojatá expozice „Tradiční vinařství na Moravě“. V zámeckém sklepení se ukrývá evropský unikát – obří vinný sud. Nejen svým objemem 1014 hl je impozantní - je to nádherné umělecké dílo se starobylou historií, sahající až k roku 1643. K opravdu dávným obyvatelům zdejšího kraje se můžeme vypravit v expozici „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ a novinkou je interaktivní expozice „Víno napříč staletími“.

Archeologická expozice „Věk lovců mamutů“ v Dolních Věstonicích je věnována přehledu poznatků z archeologických nalezišť ze starší doby kamenné v okolí Dolních Věstonic. Zde Dr. Karel Absolon v roce 1925 nalezl jednu z nejslavnějších ženských plastik – Věstonickou venuši.