Zpět

Baťův kanál

Menu
Adresa Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou
GPS 48°57'16"N 17°22'21"E (xx km)
swipe

Vnitrozemský průplav Otrokovice – Rohatec byl postaven v letech 1932-1938 ze dvou nezávislých iniciativ sledujících zlepšení hladiny spodních vod po regulacích Moravy a minirealizaci starého snu o propojení Dunaje, Odry a Labe. V té době firma Baťa vlastnila lignitový důl Tomáš v Ratíškovicích a řešila problém levné přepravy lignitu do svých závodů. Jan Antonín Baťa zadal zpracování projektu, z něhož vznikla myšlenka spojení zavlažování a plavby.

Baťův kanál nyní slouží výhradně jako turistická vodní cesta, která se neustále rozšiřuje a její rozvoj stále pokračuje. V současnosti je splavná od Otrokovic do přístavu ve Skalici ve Slovenské republice. Plavba v Kroměříži a v Hodoníně se provozuje na samostatném říčním úseku, napojení těchto úseků se připravuje. Lidé na vodních cestách tráví dovolenou a víkendové pobyty. Přijíždějí ve volném čase, aby poznali zajímavosti přírody z paluby lodi, kterou si mohou půjčit v některé z 15 půjčoven.

Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu. Odemykání plavební sezony 1. května, zamykání 28. října. V provozu je 15 půjčoven lodí. Pravidelné plavby na velkých výletních lodích, pobyty na hasbótu.