Zpět

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Menu
Adresa Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
GPS 48°51'26"N 16°2'43"E (xx km)
281 m nad mořem
Turistická atraktivita (muzeum) zdroj: Jihomoravský kraj

Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Od svého vzniku v roce 1878 počalo městské muzeum shromažďovat památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889. Od roku 1910 našly sbírky, zásluhou kustoda Antona Vrbky, své umístění v prostorách znojemského hradu. Celý hrad spolu s památnou rotundou získalo muzeum do své správy roku 1920. Hrad samotný zaujímá ostrožnu nad soutokem Dyje a Gránického potoka ve Znojmě. Součástí hradního komplexu je také rotunda svaté Kateřiny. Pod svou správou má Jihomoravské muzeum ve Znojmě také Minoritský klášter, zříceninu hradu Cornštejn, Památník Prokopa Diviše a Dům umění. Svou prezentační aktivitou se Jihomoravské muzeum řadí k významným kulturním institucím města i regionu.