Zpět

Baťův kanál Skalica - vodní kanál

Menu
Adresa Prístav na Baťovom kanáli, 909 01 Skalica
GPS 48°31'20"N 17°7'30"E (xx km)
Turistická atraktivita (technická památka) zdroj: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

Vnitrozemská vodní cesta Baťův kanál vznikla v 30. letech 20. století jako projekt využívaný k zavlažování území. Tato unikátní vodní cesta dostala oficiální jméno Baťův kanál 1. května 2002 za účasti Tomáše Bati ml., čímž byl obnoven lidový název „Baťák“. Plavební trasa Baťova kanálu začíná slovenským přístavem ve Skalici a končí českým přístavem v Otrokovicích. Rozmanitost Baťova kanálu stvrzuje jeho přeshraniční poloha, která spojuje dva slovensko-moravské kraje s bohatou historií, kulturou a folklórem. V současnosti má Baťův kanál téměř 60 km. Na celém toku je několik přístavů a přístavišť, které tvoří zázemí pro turisty a zároveň nabízí turistické služby. Baťův kanál vede částečně po uměle vybudovaných částech kanálu a částečně po řece Morava. Na kanálu je 13 plavebních komor, které pomáhají překonat výškový rozdíl 18,6 m mezi Skalicí a Otrokovicemi. Plavební hloubka kanálu je v průměru 1,5 m.