Zpět

Zámecký park Hlohovec

Menu
Adresa Nábrežie A. Hlinku, Hlohovec
GPS 48°25'31"N 17°47'16"E (xx km)
135 m nad mořem
Turistická atraktivita (park) zdroj: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

Zahrada byla vybudována za vlády hraběte Erdődyho.
K hodnotám zámecké zahrady určitě patří možnost výstupu od zrcadlícího se umělého jezírka na Dolnovážské nivě, přes francouzské terasy zámku a altánek, až k vyhlídce z Nitranské pahorkatiny na kopci Šianec 296 m.n.m. V areálu parku se nachází chráněné stromy, několik z nich je více než 200 let starých. K nejcennějším a státem chráněným druhům patří téměř 130letá borovice lesní s typicky tmavě-červenou, šupinovitou rozpukanou borkou a přibližně 160letý buk lesní s typickými plody. Nejčetnější porost stromů s „maskáčovou“ rozpukanou borkou, s tří až pěti klanými plytce vykrajovanými listy tvoří cca 200letý platan javorolistý. Na květinových terasách parku najdeme také 100leté porosty tisu s červenými jedovatými plody a jednu z nejstarších katalp trubačovitých na Slovensku. Z historicky cenných přírodních objektů je nejzajímavější skleník, ve kterém se svého času pěstovaly i exotické druhy dřevin.